Főoldal Pénzügyi asszisztens Pénzvisszatérítés Partnereknek GYIK

Általános Felhasználási Feltételek

(érvényes: 2019. december 1-től)

Preaumbulum

A https://app.wyze.me/ webalkalmazás, valamint a Wyze android és iOS mobil applikációk (továbbiakban együttesen: Alkalmazások) az Alkalmazások regisztrált igénybe vevője (a továbbiakban: Felhasználó) számára nyújt segítséget személyes pénzügyeik nyomon követésében, nyilvántartásában. A Felhasználó a regisztrációval elfogadja az Általános Felhasználási Feltételekben és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat. A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: ÁFF) határozza meg az Alkalmazások használatának feltételeit, valamint a Felhasználó jogait és kötelezettségeit.

Az Alkalmazások üzemeltetője a Wyze PFM Korlátolt Felelősségű Társaság (Wyze PFM Kft.). Az Wyze PFM Kft. nyilvános cégadatai:

Szolgáltató neve: Wyze PFM Kft. (továbbiakban: Szolgáltató)

Székhelye: 2030 Érd Szövő utca 141/2

Elektronikus levélcíme: support@wyze.me

Cégjegyzékszám: 01-09-291453

Általános Feltételek

Az Alkalmazásokkal kapcsolatban a Felhasználó megértette és elfogadja az alábbiakat:

- az Alkalmazások látogatása és használata teljes körűen díjmentes

- az Üzemeltető bármikor módosíthatja az Általános Felhasználási Feltételeket, melyet a Felhasználó a weboldal ÁFF menüpontjában érhet el.

Adatkezelés: az Alkalmazásokban kezelt személyes adatokra vonatkozó információkat a weboldalon külön elérhető Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely felhasználó felé megtagadja.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a 16. életévét még nem töltötte be, az Alkalmazások használatára nem regisztrálhat, azokat nem használhatja. A Felhasználó a regisztrációt ezzel összhangban valós életkorának megfelelően jogosult megtenni. Amennyiben Felhasználó ezen követelménynek nem felel meg, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó regisztrációját és fiókját törölni.

Tartalom átvételének szabályai, szerzői jogi rendelkezések

Az Alkalmazások felületein közzétett minden tartalom szerzői jogi védelem alatt áll, a tartalom felhasználására és annak engedélyezésére kizárólag a Szolgáltató jogosult. Az Alkalmazások felületein a Szolgáltató által közzétett tartalmakat felhasználni kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szerzői jogi tv.) keretein belül lehetséges.

Az Alkalmazások tartalma, képi megjelenítése és a Wyze elnevezés a Szolgáltató tulajdona. Tilos a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül az Alkalmazások tartalmának részben vagy egészben való tárolása, illetve a weboldal bárminemű sokszorosítása, többszörözése, átmásolása, terjesztése. Az Alkalmazások tartalmának mindennemű üzleti célból történő felhasználása tilos. Terjesztési szándékkal történő másoláshoz a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

Szavatosság kizárása

Szolgáltató kizárja bármely és minden felelősségét a Felhasználók által tanúsított magatartásért.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Alkalmazásokat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő károkért.

Az Alkalmazásban feltüntetett adatok, információk közlésekor, az Alkalmazás programozásakor, az abban tárolt adatok feltöltésekor a Szolgáltató a tőle elvárható legnagyobb gondossággal jár el, azonban esetleges technikai, rögzítési, illetve nyomdai hibák előfordulhatnak. Az esetleges technikai, adatrögzítési, valamint nyomdai hibákért a Szolgáltató felelősséget nem tud vállalni. Szolgáltató kizárja felelősségét a partnerei által okozott esetleges károkkal kapcsolatosan is.

Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, költségekért, amelyek az Alkalmazások használatából, vagy használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származhatnak.

Kártalanítás, kártérítés

Az Alkalmazások letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését a Szolgáltató kizárja. A regisztráció során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Az Alkalmazással kapcsolatos valamennyi jog fenntartva.

Jelen felhasználási feltételek elfogadásával Felhasználó kijelenti, hogy az Alkalmazást saját felelősségére használja, és magára nézve a az Általános Felhasználási Feltételeket kötelezőnek ismeri el.