Főoldal Pénzügyi asszisztens Pénzvisszatérítés Partnereknek GYIK

Adatkezelési tájékoztató

(érvényes: 2019. december 1-től)

A Wyze Applikáció fejlesztője és üzemeltetője a Wyze PFM Kft. (Cg. 01-09-291453; székhely: 2030 Érd Szövő utca 141/2, a továbbiakban: Szolgáltató) az alábbiakban tájékoztatja a Felhasználókat a Wyze Applikációban, a Wyze Honlapon (www.wyze.me) történő adatkezelésekkel kapcsolatban az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban.

A jelen Adatkezelési tájékoztatót a Szolgáltató bármikor, egyoldalúan módosíthatja.

1. Milyen felhatalmazás alapján gyűjtjük személyes adataid?

Az adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak:

  • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);
  • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése)
  • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: Jogos érdek)
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználók természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő) és lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából (a továbbiakban: Elkertv.)
2. Milyen típusú személyes adatokat gyűjtünk Tőled?

Az alábbi táblázatokban rögzítettük a Felhasználókról gyűjtött és felhasznált személyes adatok kategóriáit:

2.1. Az Alkalmazásba történő regisztrációkor gyűjtött személyes adatok

Kategória Adat típusa Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
Fiókregisztrációs
adatok
Email-cím Szerződés létrehozása, teljesítése
Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése, kezelése
Felhasználó azonosítása
Kommunikáció biztosítása
A Wyze fiók és regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 30 napig.
Felhasználói online azonosító Szerződés létrehozása, teljesítése
Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése, kezelése
Felhasználó azonosítása
Kommunikáció biztosítása
A Wyze fiók és regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 30 napig.
Jelszó Szerződés létrehozása, teljesítése
Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése, kezelése
Felhasználó azonosítása
Kommunikáció biztosítása
A Wyze fiók és regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 30 napig.

2.2. Az Alkalmazás általános használatával kapcsolatban gyűjtött személyes adatok

Kategória Adat típusa Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
Szolgáltatás használatával kapcsolatos Felhasználó bankjának neve Szerződés teljesítése A Wyze fiók és regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 30 napig.
Felhasználó bankszámláinak számlaszáma Szerződés teljesítése A Wyze fiók és regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 30 napig.
Felhasználó bankszámla tranzakciói (egyedi beállítás alapján, de jellemzően 90 napra visszamenőleg) Szerződés teljesítése A Wyze fiók és regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 30 napig.

2.3. Az ügyfélszolgálattal kapcsolatban gyűjtött személyes adatok

Kategória Adat típusa Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
Szolgáltatás használatával kapcsolatos Név Felhasználó azonosítása
Felhasználóval való kommunikáció a panaszkezelés során
Szerződés teljesítése
Panasz elintézése
Igény- és jogérvényesítés
Panasztételt követő általános polgári jogi elévülési időn belül, azaz a panasztételtől számított 5 évig.
Email-cím Felhasználó azonosítása
Felhasználóval való kommunikáció a panaszkezelés során
Szerződés teljesítése
Panasz elintézése
Igény- és jogérvényesítés
Panasztételt követő általános polgári jogi elévülési időn belül, azaz a panasztételtől számított 5 évig.
Panasz tárgya Panasz elintézése
Igény- és jogérvényesítés
Panasztételt követő általános polgári jogi elévülési időn belül, azaz a panasztételtől számított 5 évig.

Az ügyfélszolgálattal kapcsolatos adatkezelés alapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti Jogos érdek: a panasztétel, panasz kivizsgálása, elintézése és kezelése körében történő adatkezelés a Felhasználó és a Szolgáltató közös érdeke.

2.4. Rendszerüzenet emailben

2.3. Az ügyfélszolgálattal kapcsolatban gyűjtött személyes adatok

A Szolgáltató az Alkalmazásban regisztrációval rendelkező Felhasználóknak időről időre rendszerüzeneteket küld. Rendszerüzenet minden olyan üzenet, amely az Alkalmazás működésével, esetleges szolgáltatás kimaradásaival, karbantartásával, az Alkalmazás funkcióival, meglévő és új funkcióinak változásával, új funkcióival, az elérhető szolgáltatások körével és igénybe vételének módjával, az Általános Felhasználási Feltételekkel, az Adatkezelési tájékoztatóval, vagy azok módosításával, a Felhasználók Alkalmazással kapcsolatos jogaival, kötelezettségeivel, igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatos. A Rendszerüzenet küldéséhez Szolgáltató az alábbi adatkezelést végzi:

Kategória Adat típusa Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
Email-cím Rendszerüzenet küldése a szerződés teljesítése érdekében Szerződés megszűnésétől számított 30 napig.
3. Ki kezeli a személyes adataidat, és ki fér hozzá azokhoz?

Az adatkezelő

Adataid adatkezelője a Szolgáltató, azaz az Wyze PFM Kft., melynek elérhetőségei és cégadatai az alábbiak: Aggreg8 Kft., Cg. 01-09-291453; székhely: 2030 Érd Szövő utca 141/2.

A Szolgáltató részéről adataidhoz a Szolgáltató munkavállalói férnek hozzá abban a körben, amely munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges. A személyes adataidhoz való hozzáférési jogosultságokat szigorú belső szabályzatban rögzítjük.

Adatfeldolgozók

Adataid kezeléséhez, tárolásához különböző vállalkozásokat veszünk igénybe, akikkel adatfeldolgozói szerződést kötöttünk, és részükre a lenti célokhoz szükséges adataid továbbítjuk. Az alábbi adatfeldolgozók végzik adataid feldolgozását:

Adatfeldolgozó neve és címe Adatfeldolgozás célja
Microsoft Corporation (USA - One Microsoft Way Redmond, Washington 98052) Microsoft Azure felhőszolgáltatás nyújtója
Atlassian Pty Ltd (Level 6, 341 George St, Sydney NSW 2000, Australia) Ügyfélpanaszok, ügyfélbejelentések kezelése
The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, székhely: Georgia 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, Georgia 30308 Hírlevelek kiküldése, hírlevél adatbázisban e-mail címek tárolása
GOOGLE LLC (USA - Google Data Protection Office, 1600 Amphitheatre Pkwy Mountain View, California 94043) Profilalkotás, hirdetés, analitikai és mérési szolgáltatás, viselkedésalapú reklám megjelenítése

A külföldre történő adattovábbítással kapcsolatos információk:

A Google LLC és tagvállalatai, a The Rocket Science Group LLC (Mailchimp), az Atlassian Ltd és a Microsoft Corporation szerepel az Európai Bizottság GDPR 45. cikk szerinti megfelelőségi határozata és a 2016/1260 bizottsági végrehajtási határozatában, valamint az ezek alapján felállított USA - EU Privacy Shield List-en, azaz az ide történő adattovábbítás nem minősül Európai Unión kívüli, harmadik országba történő adattovábbításnak és ahhoz nem szükséges az érintettek külön engedélye, valamint az oda történő adattovábbítás a GDPR 45. cikke alapján megengedett. Ezen vállalkozások vállalták a GDPR-nak való megfelelést.

4. Ki az Aggreg8.io adatvédelmi tisztviselője és mik az elérhetőségei?

Fónyad Zsuzsanna

Elérhetőségei:

a) a Szolgáltató székhelyén (2030 Érd Szövő utca 141/2)

b) e-mail címe: dpo@wyze.me

c) postacíme: (2030 Érd Szövő utca 141/2)

5. Kinek továbbítjuk a személyes adataidat?

Személyes adataidat a fenti adatfeldolgozókon kívül más címzetteknek jelenleg nem továbbítjuk.

6. Milyen jogaid vannak a személyes adataid kezelésével kapcsolatban és hogyan biztosítjuk azok gyakorlását?

6.1. Hozzáférési jog: tájékoztatást kérhetsz arról, hogy milyen adataidat, milyen célra, mennyi ideig kezeljük, kinek adjuk át, honnan származnak az általunk kezelt adataid.

6.2. Helyesbítési jog: ha adataid változnak, vagy rosszul rögzítettük őket, kérheted adataid helyesbítését, javítását, pontosítását.

6.3. Törlési jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheted, hogy az általunk kezelt adataidat töröljük.

6.4. Adatkezelés korlátozásához való jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheted, hogy az adatkezelést korlátozzuk.

6.5. Adathordozhatósághoz való jog: a jelen tájékoztató mellékletében elhelyezett adathordozási kérelem nyomtatvány kitöltésével kérheted adataid hordozását, amely jogod gyakorlásával kérheted, hogy a jogszabályban meghatározott típusú adataidat adjuk ki részedre, vagy ilyen külön kérésed és felhatalmazásod alapján adjuk át közvetlenül más, általad megjelölt szolgáltatónak.

6.6. Az adathordozhatósági kérelem ide kattintva tekinthető meg, és tölthető le. Fenti kérelmeid benyújtása esetén a jogszabályban meghatározottak szerint járunk el és egy hónapon belül tájékoztatunk arról, hogy milyen intézkedéseket hoztunk a kérelmed alapján.

6.7. Hozzájárulás visszavonásához való jog: amikor adataidat hozzájárulásod alapján kezeljük, akkor bármikor jogod van a hozzájárulásodat visszavonni, amely azonban nem érinti a hozzájárulásod visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűségét.

6.8. Panasz jog: amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem ért, jogod van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Honlap: http://naih.hu Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Telefonszám: +36 (1) 391-1400 A fentieken túlmenően továbbá a Szegedi Törvényszék előtt keresetet indíthatsz a Szolgáltatóval szemben a személyes adatok védelme megsértése esetén.

6.9. Tiltakozási jog:

6.9.1. Amennyiben a fentiek alapján adataidat jogos érdeken alapuló adatkezeléssel kezeljük, külön tiltakozhatsz ezen jogos érdekből történő adatkezeléssel szemben.

6.9.2. Tiltakozásod esetén ezen személyes adataidat nem kezeljük tovább.

7. Hogyan biztosítjuk adataid biztonságát?

Részletes információbiztonsági szabályzattal rendelkezünk az általunk kezelt adatok, információk biztonságának biztosítása érdekében, amely valamennyi munkavállalónkra kötelező, és amelyet valamennyi munkavállalónk ismer és alkalmaz.

A Szolgáltató az adatbázissal és a szerverén tárolt adatokkal kapcsolatosan minden óvintézkedést megtesz, hogy a Felhasználóra vonatkozó információkat biztonságos környezetben tárolja. A regisztrált adatokhoz kizárólag a Szolgáltató férhet hozzá.

8. Mit teszünk, ha adatvédelmi incidens következik be nálunk?

A jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatjuk róla.

9. Mikor és hogyan módosítjuk a jelen adatkezelési tájékoztatót?

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés többi körülménye változik, a jelen adatkezelési tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül módosítjuk és közzétesszük a www.wyze.me weboldalon és az applikációban is értesítünk a változásról. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvasd el az adatkezelési tájékoztató módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adataid kezeléséről.