Felhasználási feltételek

Az adatkezelő adatai

A https://app.wyze.me/ webalkalmazás és plugin, valamint a Wyze android és iOS mobil applikációk (továbbiakban együttesen: Alkalmazások) adatkezelőjének adatai a következők:

Az adatkezelő neve: Wyze PFM Kft. (továbbiakban: Üzemeltető),

Székhelye: 1118 Budapest, Brassó út 144. 1. em. 6.

Levelezési címe: 1118 Budapest, Brassó út 144. 1. em. 6.

Elektronikus levélcíme: hello@wyze.me

Cégjegyzékszám: 01-09-291453

Az Alkalmazások látogatásával és használatával Ön, mint Felhasználó elfogadja (a továbbiakban: Felhasználó) az alábbi felhasználási feltételeket és adatvédelmi irányelveket.

Általános Feltételek

A szolgáltatást Wyze PFM Kft. nyújtja, mellyel kapcsolatban a Felhasználó megértette és elfogadja az alábbiakat:

- az Alkalmazások látogatása és használata teljes körűen díjmentes

- az Üzemeltető bármikor módosíthatja az Általános szerződési feltételeket, melyet a Felhasználó a weboldal ÁSZF menüpontjában érhet el.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely felhasználó felé megtagadja.

Tartalom átvételének szabályai, szerzői jogi rendelkezések

Az Alkalmazások felületein közzétett minden tartalom szerzői jogi védelem alatt áll, a tartalom felhasználására és annak engedélyezésére kizárólag az Üzemeltető jogosult. Az Alkalmazások felületein az Üzemeltető által közzétett tartalmakat felhasználni kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szerzői jogi tv.) keretein belül lehetséges.

Az Alkalmazások tartalma, képi megjelenítése és a Wyze elnevezés az Üzemeltető tulajdona. Tilos az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül az Alkalmazások tartalmának részben vagy egészben való tárolása, illetve a weboldal bárminemű sokszorosítása, többszörözése, átmásolása, terjesztése. Az Alkalmazások tartalmának mindennemű üzleti célból történő felhasználása tilos. Terjesztési szándékkal történő másoláshoz az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

Szavatosság kizárása

Üzemeltető kizár bármely és minden felelősségét a Felhasználók által tanúsított magatartásért.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Alkalmazásokat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az Üzemeltető nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő károkért.

Az Alkalmazásban feltüntetett adatok, információk közlésekor, az Alkalmazás programozásakor, az abban tárolt adatok feltöltésekor az Üzemeltető a tőle elvárható legnagyobb gondossággal jár el, azonban esetleges technikai, rögzítési, illetve nyomdai hibák előfordulhatnak. Az esetleges technikai, adatrögzítési, valamint nyomdai hibákért az Üzemeltető felelősséget nem tud vállalni. Az Üzemeltető kizárja felelősségét a partnerei által okozott esetleges károkkal kapcsolatosan is.

Az Üzemeltető nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, költségekért, amelyek az Alkalmazások használatából, vagy használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származhatnak.

Kártalanítás, kártérítés

Az Alkalmazások letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését az Üzemeltető kizárja. A regisztráció során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.

Az Alkalmazással kapcsolatos valamennyi jog fenntartva.

Jelen felhasználási feltételek elfogadásával felhasználó kijelenti, hogy az Alkalmazást saját felelősségére használja, és magára nézve a felhasználási feltételeket kötelezőnek ismeri el.